B for Good Leaders Summit

Alle wegen leiden naar Rome

Op 16 en 17 juni ’22 waaide er een force for good door het Auditorium van Rome. Bijna 500 leiders van B Corps en bedrijven met een B Corp mindset kwamen bij elkaar om van elkaar te leren, elkaar uit te dagen en om gezamenlijke afspraken te maken hoe ze als bedrijf impact gaan maken. 

B for Good Leaders vroeg ons de visuele identiteit te ontwikkelen voor de summit en deze door te vertalen naar communicatiemiddelen zoals een website, nieuwsbrieven en alle communicatie in Rome.

Om zo’n beweging op te zetten en daar ook daadwerkelijk resultaat mee te behalen heb je VISIE nodig, dat is dan ook het startpunt voor de visuele identiteit. En aangezien het niet alleen over welvaart, maar over welzijn, laten we dit spreken met de kleur van warmte en geluk, oranje.

De Summit was zo’n succes dat er inmiddels een B for Good Leaders Network is ontstaan, drie keer raden wie daar daar communicatie voor mag doen?