Green Caravan The Movie

Rijden op zon en gas uit het riool

Wist je dat tegenwoordig 1 op de 3 nieuwe auto’s elektrisch zijn? Dat is mooi. Daarmee stijgt ook de vraag naar oplaadpunten. Maar die stroom wordt helaas nog voor 60% met gas en kolen geproduceerd. Niet zo groen dus. Behalve bij Green Caravan. Deze start-up ontwikkelt 100% fossielvrije oplaadhubs die los van het elektriciteitsnet staan. De stroom wordt volledig opgewekt met zonne-energie of biogas uit het riool.

Green Caravan gaf Misteli de opdracht om de brand story op video vast te leggen. Met een duidelijke uitleg, animaties, fijne visuals en een overtuigende tone-of-voice verleiden we gemeente- en grondeigenaren om laadpalen van Green Caravan te plaatsen. Fossielvrije oplaadpalen? Yes, please!