Zoetwater in balans

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kreeg Misteli de vraag de nieuwe aanpak van Deltabeslissing Zoetwater over te brengen. We ontwikkelden een film die de kaders en keuzes hierbinnen laat zien, vanuit het oogpunt van de direct betrokkenen: het Rijk, regio en de gebruikers. De Deltabeslissing Zoetwater betreft de aanpak van het beperken van watertekorten en het optimaal benutten van zoetwater voor economie en leefbaarheid. De film is voor het eerst getoond tijdens het Nationaal Deltacongres.


Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu