Een sterke strategie bouw je nooit alleen. Daarvoor is ieders inbreng hard nodig. Sterker: een geslaagde strategie dient ingebed te zijn in de eigen realiteit en de praktijk van een organisatie. Daarom is een actieve rol van de opdrachtgever hier cruciaal. Wij fungeren als regisseur, als aanjager, als criticus en als vragensteller. Samen geven we vorm aan een basis waarop mooie dingen kunnen groeien.

Wat levert dat op?
Geslaagde communicatie is geen kwestie van toeval. Een sterke communicatiestrategie zorgt voor een duidelijk profiel waar zowel eigen medewerkers als externen de vruchten van plukken. Bovendien kan een strategie die in de kern wordt omarmd, worden uitgezet over diverse middelen zonder dat dat iedere keer nieuwe beslissingen vergt. Daarmee wordt een boodschap als geheel eenduidiger, krachtiger en efficienter.

De Nederlandse sector rondom elektrische mobiliteit speelt een voortrekkersrol op het wereldtoneel. Zowel bedrijfsleven, overheid als kennisinstellingen dragen bij aan de versnelling van fossiel naar duurzaam. Misteli ontwikkelde in 2015 een strategie voor Holland E-mobility, waarbinnen de gehele sector zich gezamenlijk in het buitenland manifesteert. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwierpen we in 2017 een nieuwe strategie, die het onderscheidend vermogen van deze partijen onderstreept – met haar Hollandse achtergrond als inzet.

Tijdens verschillende creatieve sessies (in diverse samenstellingen van organisaties uit de sector) gingen we gezamenlijk actief op zoek naar het onderscheidend vermogen van deze complexe samenwerkingsvorm, waarvan evenwel de toegevoegde waarde niemand kan ontgaan. Deze zoektocht vormde de basis voor een strategie waarin autoriteit wordt uitgedrukt door vragen te stellen, en waarin een heel complex werkveld wordt teruggebracht tot overzichtelijke proporties. Zo kwam deze schijnbaar afstandelijke branche ineens dichterbij.

Wij schreven een rationale om ons denken te kanaliseren, en deden voorstellen voor payoffs die als vertrekpunt voor communicatie gelden. Verder ontwikkelden we een serie uitingen die als basis voor verdere communicatie kunnen werken. En: die voor iedere afzonderlijke partij uit de EV wereld aanknopingspunten biedt.