AEC_Beelden_Nieuw-4

Op een beurs of tijdens een evenement ontmoet je je klant of stakeholder in hoogsteigen persoon. Alles draait dus om de juiste indruk en om het waarmaken van beloftes. Een succesvol evenement begint daarmee bij een vlekkeloze organisatie, en gaat verder in het laden van een aantrekkelijke boodschap, die de ontmoeting tussen mens en merk ook echt waarde en betekenis geeft.

Wat levert dat op?
Een evenement biedt een unieke kans om ontmoetingen te faciliteren en verbindingen te leggen die door de afzender van het event worden aangejaagd. Bovendien kan een organisatie op een zeer efficiënte, zelfgekozen en kwalitatieve wijze haar boodschap uitdragen aan een publiek dat de volle aandacht heeft – mits het evenement die aandacht weet vast te houden.

De Nederlandse sector rondom elektrische mobiliteit is toonaangevend in de wereld. Zowel bedrijfsleven, overheid als kennisinstellingen dragen bij aan de versnelling van fossiel naar duurzaam, en geven die versnelling vorm.  Om deze unieke, krachtige rol te onderstrepen, kwamen diverse partijen bij elkaar met een duidelijke wens: tijd om het podium te zoeken. Zo ontstond het idee voor een internationaal congres over elektrische mobiliteit.

Misteli was een van de initiatiefnemers en uitvoerders van dit bijzondere evenement. In nauwe samenwerking met diverse partijen waren we verantwoordelijk voor de organisatie. We realiseerden en faciliteerden sponsoring, kaartverkoop, programma-ontwikkeling en communicatie.

Met meer dan 50 internationale sprekers van onder meer Tesla en Renault/Nissan en ruim 300 gasten werd de conferentie, gehouden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, een groot succes. De bezoekers beoordeelden de conferentie met een gemiddelde van een 7.5.

AEC_Beelden_Nieuw-8
AEC_Beelden_Nieuw-3